<eragindako kostuak>


 

Enpresa-elkarte, sindikatu eta nazioarteko erakundeek diotenez drogekin zerikusia duten arazoek enpresei kalte egiten diete.

Hiru dira droga gehiegi hartzeak eragin ditzakeen arazo-motak, beti ere lan-munduari lotuta:

Intoxikazioa: istripuak izateko aukera areagotzen du.
Erregularki gehiegi kontsumitzea: lanera joan gabe geratzea areagotu eta errendimendua gutxiagotzen du.
Menpekotasuna: hainbat arazo sortzen ditu, larriago edo arinagoak.

ZENBAIT DATU

Lanaren Nazioarteko Erakundeak datuok jaso ditu:

Drogak eta enpresa

Gizartean, droga gehiegi hartzea langabeziarekin eta gizartetik bazterrera utzita egotearekin lotzen da orohar, baina hori ez dator bat benetan gertatzen denarekin. Izan ere, alkoholarekin arazoak dituzten pertsonen %70a eta beste droga batzuekin dituztenen %62a lanean ari direnak dira.

Absentismoa

Alkohola edo beste droga batzuk kontsumitzen dituztenak gainontzeko langileak baino 2 eta 3 aldiz gehiagotan geratzen dira lanera joan gabe.

Errendimendu baxua

Errendimendua txikiagoa da, eta beste horrenbeste gertatzen da taldean lan egiteko produktibitatearekin.

Laneko giroa

Laneko giroa okerragoa da (Lanaren Nazioarteko Erakundeak adierazi duenez, droga-arazoak dituzten langileak %10etik behera badira ere, langileen artean sortzen diren arazoen %80a eragiten dituzte).

Istripuak izateko aukera

Alkohola edo beste droga batzuk kontsumitzen dituztenek gainerako langileek baino 2 eta 4 aldiz gehiago izaten dituzte istripuak.

DATU EKONOMIKOAK

Droga gehiegi hartzeak hainbat herrialdetan zenbateko kostu ekonomikoa duen ondorengo taulan ikus daiteke:

Estatu Batuak (1985) 114 B.$
Erresuma Batua (1987) 2,6 B.$
Japonia (1987) 5,7 B.$
Australia (1988) 3,38 B.$
Alemania (1990) 3,3 B.$
Kanada (1992) 5,6 B.$

(B.$= bilioi dolar)
Iturria: OIT 1998 World of Work.

Espainia mailan alkohol gehiegi hartzearen urteroko kostua 3.832,76 milioi eurotakoa da, zuzeneko eta zeharkako kostuak ere tartean sartuta. Lan-munduan alkohol gehiegi hartzeak agintarien ustez 2.459,87 milioi eurotako kostua dakar, eta horren barruan ondorengo kapituluak sartzen dira:

Baja dela eta hartzen den laguntzaren kostua 728,54 milioi euro.
Produktibitatea galtzeak eragindako kostuak 1.731,33 milioi euro.