<sarrera>

GURE GIZARTEA ETA DROGAK

Drogekin zerikusia duten arazoek gizartearen eta erakundeen erantzun gogotsua eragiten dute gaur egun. Gizarteak gutxika-gutxika bere egin ditu mobilizazio horren alde gizartean zabaltzen eta barneratzen joan diren mezuak (esate baterako, "denon artean hobeto", eta antzeko mezuak).

 

Gure gizartea gai honen inguruan nola ari den ikusteko ikuspegi orokor bat hartuko bagenu, honela ikusiko genituzte ematen dire urratsak:

Administrazio publikoek, bakoitzak berari dagozkion erantzukizunen barruan, eman beharreko pausoak ematen dituzte, drogen kontsumoan dagoen gehiegikeria gutxitzen saiatzeko.
Gero eta irakasle gehiago aurrezaintzak zenbaterainoko garrantzia duen erakusten saiatzen dira beren ikasgeleta.
Gizarteko hainbat arlotako erakundeek (kiroletakoek, kultur arlokoek, aisialdikoek eta abarrek) guztiona den konpromiso honetan parte hartzen dute, bakoitzak bere eremutik.
Udaletan, gurasoen eskolak ari dira sortzen, gaiarekin sentsibilizatuta dauden pertsonek arazoaz ikasi eta familiaren muinetik beretik drogamenpekotasunari aurrea hartzen laguntzeko.

ENPRESA: JARDUERA-EREMUA

Lan-munduak ezin zuen aipatzen ari garen gizarteko dinamika horretatik kanpora egon, azken batean herritarrak baitira enpresa osatzen dutenak, enpresariak direla, gerenteak, tarteko agintariak edo langileak. Herritak horiek lan-munduan beren arduren, beren konpromisoen... eta baita beren droga-kontsumoaren erakusle ere badira. Izan ere, drogak ez dira enpresako ateen kanpoko aldean geratzen; atea ireki eta barrura sartzen dira, eta dituzten ezaugarri bereziekin lan-mundua ere harrapatzen dute.

Laneko ingurunea oso gune aproposa da hor bertan drogarekin zerikusia duten arazoak murrizten saiatzeko ekintzak aurrera eramateko. Ingurune horretan, adinekoen talde handi bat egoten da (lan egiteko adina dutenen %85 gutxi gorabehera), egun osoaren heren batean zehar, astean bost egunez, urtean hamaika hilabetez, eta bizitza profesionaleko epe luze batean zehar.

Beraz, aparteko gunea da drogamenpekotasunekin zerikusia duten jarduerak aurrera eraman ahal izateko.

 
 

Beste alde batetik, saihestu ezina da fenomeno horrek laneko giroa "kutsatzea". Egoera horren ondorioz, arazo edo iskanbilak sortzen dira enpresa barruan erre edo ez erre erabakitzeko orduan, eta modu batera edo bestera irtenbideren bat aurkitzen saiatu behar izaten da, ez dadin gatazka bihurtu modu positibo batean konpontzeko modukoa dena.Drogak modu desegokian hartzeak, bai lanorduetan hartzen direlako edo lanorduetatik kanpora hartuta ere enpresan eragina dutelako, norberaren edo pribatua deitzen dugun eremua gainditu eta enpresa osoko bizitzan izan dezake eragina.

LANEKO ARRISKUEI AURREA HARTZEKO LEGEA

Sarrerako puntu hau hankamotz geratuko litzateke Laneko Arriskuei Aurrea Hartzeko Legea indarrean jartzeak zer nolako aldaketak ekarri dituen aztertuko ez bagenu. Lege horrek, 14.1. artikuluan, "laneko arriskuetatik babesteko eskubidea" izenekoan (eta aldez aurretik arrisku hori zer den definitzen du: langile batek gaixotasunen bat, patologiaren bat edo lesioren bat izateko arriskua, beti ere lanak eraginda), langileek duten eskubide bat aipatzen du, hain zuzen ere "laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan babes eraginkorra izateko eskubidea", eta horrekin batera dio "enpresariek langileak laneko arriskuetatik babesteko obligazioa izango dutela".

 

 
 

Horren ostean, enpresariak arriskuei aurrea nola hartuko dien zehazten du, hau da, "beharrezkoak diren neurri guztiak hartuta...", "... ondorengo arlootan: arriskuak ebaluatzea, informazioa, kontsultak eta langileen parte hartzea eta prestakuntza...".